18+ | Please play responsibly | Terms and Conditions apply | Commercial Content

Politika e Privatësisë

Kjo Politikë e Privatësisë përshkruan se si i ne trajtojmë të dhënat tuaja personale që mund të mblidhen duke vizituar këtë ueb faqe. Kjo nuk aplikohet për përpunimin e të dhënave që ndodh në ueb faqet e tjera.

Kjo Politikë e Privatësisë është krijuar për të informuar klientët dhe vizitorët e kësaj ueb faqeje (‘juve’) se si mblidhen, përdoren, ruhen ose ndryshe përpunohen të dhënat e tyre personale gjatë shfletimit të kësaj ueb faqeje.

Kjo Politikë e Privatësisë hyn në fuqi nga 1 dhjetori 2022.

Ndryshimet në Politikën e Privatësisë

Ne mund ta përditësojmë këtë Politikë herë pas here nëse e shohim të nevojshme, prandaj ju sugjerojmë që ta rishikoni rregullisht.

Mund të ketë dy lloje modifikimesh që mund të ndodhin: thelbësore dhe/ose të vogla.

Mund të ndodhin modifikime thelbësore kur ne ndryshojmë mënyrën e përpunimit të të dhënave tuaja. Ky modifikim mund të ndikojë në të drejtat dhe detyrimet tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale (p.sh. nëse aplikojmë shërbime të reja në ueb faqen tonë që ndikojnë ndjeshëm në mënyrën se si ne përpunojmë të dhënat tuaja). Ndryshimet e vogla nuk kanë asnjë ndikim në të drejtat dhe detyrimet tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale (p.sh. korrigjimet ose përmirësimet gjuhësore, fontet ose stilet e reja)

Ne do t’ju informojmë për çdo ndryshim thelbësor paraprakisht, në mënyrë që të keni kohë të mjaftueshme për t’i kuptuar dhe konsideruar ndryshimet përpara se të hyjnë në fuqi.

Të dhënat personale

Përderisa vizitojmë ueb faqen tonë, ne mund t’i përpunojmë disa lloje të të dhënave tuaja:

Email adresa dhe emri juaj mund të përpunohen në rast se përdorni formularin e kontaktit që gjendet në dispozicion në ueb faqen tonë.

Të dhënat e identifikimit elektronik si IP adresa juaj, sistemi operativ që përdorni në pajisjen tuaj, identifikuesit unikë të pajisjes dhe informacioni i rrjetit celular, vendndodhja e pajisjes, lloji i shfletuesit që keni përdorur për të vizituar ueb faqen tonë dhe data dhe ora e hyrjes në ueb faqen tonë.

Të dhëna në lidhje me zakonet tuaja, përkatësisht ndërveprimet tuaja me ueb faqet e partnerëve tanë (nëse keni vizituar ndonjë nga ueb faqet e partnerëve tanë, nëse jeni regjistruar në ndonjë nga ueb faqet e partnerëve tanë ose nëse keni marrë pjesë në aktivitete të lojërave pasi keni vizituar ndonjë nga ueb faqet e partnerëve tonë). Këto lloj të dhënash përpunohen në një nivel të përmbledhur dhe nuk mund të lidhen me identitetin tuaj.

Për të përpunuar të dhënat e lartpërmendura ne përdorim cookie dhe teknologji të ngjashme. Kjo mundëson përmirësimin e funksionaliteteve të faqes sonë, promovimin e produkteve tona dhe shpërndarjen e përmbajtjes nga palët e treta. Për të mësuar më shumë rreth cookies që përdorim në faqen tonë, ju lutemi lexoni Politikën tonë të Cookie.

Baza ligjore dhe qëllimet e përpunimit të të dhënave

Pëlqimi juaj është baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja në rast se përdorni formularin e kontaktit të ueb faqes.

Interesi legjitim për përpunimin e të dhënave tuaja personale qëndron në përmirësimin e efektivitetit të produktit tonë dhe të shërbimit tonë në përgjithësi. Ne përdorim këto lloj të dhënash për të matur efektivitetin aktual të fushatave reklamuese që zbatohen në faqen tonë. Për më tepër, informacioni i krijuar që u mblodh gjatë vizitës suaj në ueb faqen tonë përdoret gjithashtu për të përmirësuar përvojën tuaj të përgjithshme të përdoruesit, për të zhvilluar dhe përmirësuar përmbajtjen në ueb faqen tonë, për të siguruar dhe mirëmbajtur funksionalitetin e ueb faqes dhe për të parandaluar kërcënimet e mundshme.

Ne përdorim informacionin në lidhje me IP adresën tuaj kryesisht për arsye analitike, të tilla si për të llogaritur se sa vizitorë nga vende/rajone të veçanta vizitojnë ueb faqen tonë. Për t’ju paraqitur përmbajtjen përkatëse juve, duhet të përcaktojmë gjithashtu një vendndodhje të përafërt të pajisjes tuaj (p.sh. kështu ju ofrojmë përmbajtje në gjuhën që përdorni).

Për qëllime statistikore, ne mund të përpunojmë të dhëna për aktivitetet tuaja të marra nga ueb faqet e partnerëve tanë, gjë që është e rëndësishme për qëllimin legjitim të llogaritjes së të ardhurave tona. Ky lloj informacioni për ju është përmbledhur me të dhëna të tjera të ngjashme për të na ndihmuar të krijojmë statistika rreth përdorimit të shërbimit tonë.

Mbrojtja e të dhënave

Mbajtja e të dhënave tuaja të përditësuara dhe të sigurta është prioriteti ynë i lartë kur bëhet fjalë për mbrojtjen e të dhënave. Ne jemi të përkushtuar të përdorim masat e duhura teknike dhe organizative për t’u siguruar që të dhënat tuaja personale janë të sigurta dhe të mbrojtura mirë kundër humbjes aksidentale, vjedhjes, qasjes ose përdorimit të paautorizuar, shkeljeve ose çdo aktiviteti tjetër të mundshëm të paligjshëm.

Një metodë tjetër që ne përdorim për të mbrojtur të dhënat tuaja është kontrolli i qasjes. Vetëm personeli i autorizuar dhe i trajnuar ka qasje në të dhënat tuaja personale që ne ruajmë, të cilat janë të nevojshme për kryerjen e detyrës së tyre.

Palët e treta pranuese

Është e mundur që të dhënat tuaja të ndahen me subjektet që na ndihmojnë të përmirësojmë dhe zhvillojmë produktet dhe shërbimet tona (p.sh. marketingu, reklamimi, analitika, zhvillimi, siguria). Prandaj, mund të jetë e nevojshme që ata të përpunojnë të dhënat tuaja personale për të kryer detyrat në emrin tonë.

Këto palë të treta përfshihen në aktivitetet e përpunimit në bazë të marrëveshjeve përkatëse për mbrojtjen e të dhënave, të cilat janë krijuar për t’u siguruar që të dhënat tuaja personale janë të mbrojtura dhe të sigurta.

Është gjithashtu e mundur që ne mund t’i ndajmë të dhënat tuaja personale me autoritetet publike dhe organet e zbatimit të ligjit nëse kërkohet ose detyrohemi ligjërisht ta bëjmë këtë.