18+ | Please play responsibly | Terms and Conditions apply | Commercial Content

Politikë e Cookies

Ne besojmë në të qenit transparent me përdoruesit tanë për mënyrën se si ne mbledhim dhe përdorim të dhënat e tyre. Për të mësuar më shumë rreth kësaj dhe neve si kontrollues të të dhënave, mund të lexoni Politikën tonë të Privatësisë.

Kjo politikë e cookies synon t’u bëjë të qartë përdoruesve të faqes së internetit (“juve”) se si, kur dhe pse përdorim ne cookies.

Për informacion se si të fshini ose bllokoni cookies, ju lutemi shihni seksionin e mëposhtëm me titullin “Si mund t’i ndryshoj cilësimet e mia të cookies?”. Megjithatë, përpara se të ndërmerrni ndonjë veprim në lidhje me cookies, ne ju këshillojmë ngrohtësisht të lexoni këtë politikë.

Çfarë informacioni mund të gjeni në këtë politikë?

Përdorimi ynë i cookies

Rreth cookies

Cilat cookies përdorim dhe cili është qëllimi i tyre?

Cookies thelbësore

Cookies të preferencës dhe funksionalitetit

Cookies analitikë

Cookies të palëve të treta

Si mund t’i ndryshoj cilësimet e mia të cookies?

Largimi nga shërbimi i palëve të treta që ne përdorim

Ndryshimi i cilësimeve të shfletuesit

Si të çaktivizoni Flash cookies

Klauzola e variacionit

Përdorimi ynë i cookies

Çdo shfletues që viziton Ueb faqen tonë do të marrë cookies nga ne. Përderisa cookies që ne përdorim nuk janë rreptësishtë të nevojshme për ofrimin e kësaj ueb faqeje, ne do t’ju kërkojmë të jepni pëlqimin tuaj për përdorimin e cookies tona kur të vizitoni për herë të parë ueb faqen tonë.

Ne përdorim cookies në ueb faqen tonë sepse dëshirojmë që të gjithë përdoruesit tanë të kenë përvojën më të mirë të mundshme në faqe. Informacioni i ofruar nëpërmjet cookies bën të mundur optimizimin e përvojës suaj.

Cookies zakonisht nuk përmbajnë ndonjë informacion që identifikon personalisht një përdorues, por informacioni personal që ne ruajmë për ju mund të jetë i lidhur me informacionin e ruajtur dhe marrë nga cookies. Në Politikën tonë të Privatësisë mund të mësoni më shumë se cilat të dhëna personale përpunohen në lidhje me përdoruesit tanë.

Kthehuni në fillim

Rreth cookies

Cookies janë dosje të vogla teksti që vendosen në pajisjen tuaj nga ueb faqet që vizitoni. Ajo i mundëson ueb faqes të mbaj mend veprimet dhe preferencat tuaja (si identifikimi, gjuha, madhësia e shkronjave dhe preferencat e tjera të ekranit) gjatë një periudhe kohore, kështu që nuk keni nevojë të t’i futni ato sa herë që ktheheni në ueb faqe ose shfletoni nga një faqe në tjetrën. Përdorimi i cookies ju ndihmon të navigoni ndërmjet faqeve në mënyrë efikase, ndihmon të mbani mend preferencat tuaja dhe të përmirësoni përvojën tuaj të shfletimit në mënyra të tjera. Cookies mund të ndihmojnë gjithashtu të siguroheni që marketingu që shihni në online është më relevant për ju dhe interesat tuaja.

Teknologji të tjera, duke përfshirë të dhënat që ruajmë në shfletuesin ose pajisjen tuaj, identifikuesit e lidhur me pajisjen tuaj dhe programe të tjera përdoren për qëllime të ngjashme. Në këtë politikë, ne i referohemi të gjitha këtyre teknologjive si “cookies”.

Cookies mund të klasifikohen sipas jetëgjatësisë së tyre, domenit të cilit i përkasin dhe vendit të ruajtjes.

Sipas jetëgjatësisë, cookies janë ose:

 • cookies të sesionit të cilat fshihen kur përdoruesi mbyll shfletuesin – cookies të sesionit zgjasin vetëm për aq kohë sa sesioni (zakonisht vizita aktuale në një ueb faqe ose një sesion shfletuesi).
 • cookies të vazhdueshme që mbeten në kompjuterin/pajisjen e përdoruesit për një periudhë të paracaktuar kohore (përveç rastit kur fshihen nga përdoruesi përpara datës së skadimit). Cookies të vazhdueshme na ndihmojnë t’ju njohim, kështu që është më e lehtë të ktheheni në ueb faqen tonë ose të ndërveproni me shërbimin tonë pa pasur nevojë të identifikoheni ose të ndryshoni cilësimet tuaja çdo herë. Pasi të identifikoheni, një cookies e vazhdueshme qëndron në shfletuesin tuaj dhe do të lexohet përsëri kur të ktheheni në faqen tonë.

Sa i përket domenit të cilit i përket, ekzistojnë ose:

 • cookies të palës së parë të cilat vendosen nga serveri i ueb faqes së vizituar dhe ndajnë të njëjtin domen ose
 • cookies të palëve të treta të ruajtura nga një domen tjetër nga domeni i faqes së vizituar. Kjo mund të ndodhë kur ueb faqja i referohet një dosjeje, si JavaScript, e vendosur jashtë domenit të tij.

Duke marrë parasysh se ku ruhen cookies, ekzistojnë:

 • cookies të shfletuesit që dërgohen nga një ueb faqe dhe ruhen në shfletuesin e përdoruesit. Cookies të shfletuesit ruajnë më pak se Flash cookies dhe vetëm shfletuesi ku ruhen cookies mund t’i qaset ato.
 • flash cookies njihen si objekte të përbashkëta lokale dhe janë ndryshe nga cookies të shfletuesit për shkak të sasisë, llojit dhe mënyrës në të cilën ruhen të dhënat. Ato ruhen jashtë shfletuesit dhe mund të qasen nga disa shfletues në të njëjtin kompjuter.

Për të mësuar më shumë rreth cookies, vizitoni www.aboutcookies.org ose www.allaboutcookies.org.

Kthehuni në fillim

Cilat cookies përdorim ne dhe cili është qëllimi i tyre?

Ne përdorim të gjitha llojet e cookies që janë shpjeguar më sipër. Një përshkrim i detajuar i cookies tona, funksionet dhe burimet e tyre mund të gjenden më poshtë.

Cookies themelore

Cookies themelore janë të nevojshme që ueb faqja jonë të funksionojë në mënyrë efektive. Ato ndihmojnë për ta bërë ueb faqen e të përdorshme duke mundësuar funksionalitete bazë si navigimi i faqeve dhe qasja në zona të sigurta të ueb faqes. Ky lloj cookies mund të përdoret për të mbrojtur dhe përshpejtuar ueb faqen tonë duke optimizuar automatikisht shpërndarjen e përmbajtjes sonë. Kjo është mënyra e ngarkimit më të shpejt të ueb faqes dhe performancës më të mirë. Gjithashtu, cookies themelore mund të përdoren për arsye sigurie dhe për të identifikuar vizitorët tanë të besuar. Ato mund të filtrojnë bots dhe t’i dallojnë ata nga përdoruesit e ligjshëm, duke parandaluar çdo formë të aktivitetit të mashtrimit në ueb faqen.

Këto cookies nuk korrespondojnë me asnjë ID të përdoruesit në aplikacionin tonë të ueb faqes dhe as cookies nuk ruajnë ndonjë informacion personalisht të identifikueshëm. Ne ju këshillojmë të mos i çaktivizoni këto cookies. Nëse e vendosni shfletuesin tuaj që t’ju bllokojë ose t’ju paralajmërojë për këto cookies, ju lutemi kini parasysh se pasi ta bëni këtë, disa pjesë të ueb faqes mund të mos funksionojnë.

Cookies të preferencës dhe funksionalitetit

Cookies të preferencës mundësojnë që një ueb faqe të mbajë mend informacionin i cili ndryshon mënyrën se si sillet ose duket ueb faqja, si për shembull gjuha juaj e preferuar ose rajoni ku ndodheni. Ato mund të përdoren gjithashtu për të ofruar shërbime që keni kërkuar, si p.sh. shikimi i një videoje, komentimi në një blog ose përdorimi i një shërbim chat live.

Cookies analitikë

Cookies analitikë ndihmojnë pronarët e ueb faqeve të kuptojnë se si vizitorët ndërveprojnë me ueb faqet duke mbledhur dhe raportuar informacione në mënyrë anonime. Ne përdorim cookies të ndryshëm analitikë për të analizuar informacionin se si përdoret ueb faqja. Cookies analitikë mund të përpunojnë informacione në lidhje me numrin e vizitorëve në ueb faqe, nga kanë ardhur vizitorët në ueb faqe, faqet që ata vizitojnë, aktivitetet e lëvizjes, shkarkimet, informacionin rreth agjentit të përdoruesit, kohën e kaluar në ueb faqe dhe vendndodhjen e përafërt gjeografike të pajisjes që përdorni për të hyrë në ueb faqen tonë. Ne e përdorim këtë informacion për të përpiluar raporte që na ndihmojnë të përmirësojmë ueb faqen. Raportet mund të paraqiten vizualisht përmes hartave me ngjyra dhe regjistrimeve anonime të ekranit. Të gjitha të dhënat që ne përpunojmë duke përdorur këtë lloj cookies janë paraqitur në një formë të përmbledhur dhe/ose pseudonimizuar.

Ne përdorim kryesisht cookies analitikë të ofruara nga Google Analytics dhe Clicky. Megjithatë, ju lutemi kini parasysh se ne mund të përdorim cookies analitikë të ofruara nga kompani të tjera të cilat shërbime mund t’i përdorim edhe për qëllime analitike dhe analiza.

Cookies të palëve të treta

Palët e treta mund të vendosin cookies kur ju vizitoni ueb faqen tonë. Ndonjëherë kjo ndodh sepse ne kemi punësuar palën e tretë për të ofruar shërbime në emrin tonë. Në raste të tjera, kjo ndodh sepse ueb faqet tona përmbajnë reklama nga palët e treta ose përmbajtje të tilla si video dhe lajme. Për shkak se shfletuesi juaj lidhet me serverët e uebit të atyre palëve të treta për të rikthyer atë përmbajtje, palët e treta janë në gjendje të vendosin ose lexojnë cookies të tyre në pajisjen tuaj dhe mund të mbledhin informacione rreth aktiviteteve tuaja në internet nëpër ueb faqet ose shërbimet online. Së fundi, në disa raste, cookies të gjurmimit të palëve të treta mund të jenë gjithashtu të nevojshme për përdorimin efektiv të linqeve të partnerëve dhe përmbushjen e çdo marrëveshjeje me partnerëve që ne kemi.

Kthehuni në fillim

Si mund t’i ndryshoj cilësimet e mia të cookies?

Ju mund të zgjidhni në çdo kohë të çaktivizoni disa ose të gjitha cookies. Ju keni disa mënyra për të çaktivizuar cookies.

Largimi nga shërbimi i palëve të treta që ne përdorim

Ju mund të largoheni nga gjurmimi nga disa nga ofruesit e shërbimeve të palëve të treta tek të cilët mbështetemi kryesisht, duke i ndjekur udhëzimet e mëposhtme që ata ofrojnë:

Ndryshimi i cilësimeve të shfletuesit

Shfletuesit më të përdorur të ueb faqeve ju lejojnë të menaxhoni shumicën e cookies përmes cilësimeve të shfletuesit. Mbani në mend se nëse kufizoni aftësinë e ueb faqeve për të vendosur cookies, ju mund të përkeqësoni përvojën tuaj të përgjithshme të përdoruesit, pasi ajo (ndër të tjera) nuk do të personalizohet më për ju.

Nëse nuk dëshironi të merrni akoma cookies nga ueb faqja jonë, mund të ndryshoni cilësimet e shfletuesit tuaj në një pajisje që po përdorni për t’u qasur në shërbimet tona. Më poshtë mund të gjeni udhëzime të shkurtra se si të çaktivizoni cookies në shfletuesit më të njohur të internetit. Gjithashtu, mund t’i gjeni linqet me seksionin e menaxhimit të cookies për shfletuesit më të njohur të internetit. Ju lutemi lexoni me kujdes udhëzimet e mëposhtme:

 • Internet Explorer: Klikoni në butonin Tools, më pas në Internet Options. Në skedën e Përgjithshme, zgjidhni Browsing history, klikoni në Settings. Më pas klikoni Select files dhe zgjidhni Cookie(s) që dëshironi t’i çaktivizoni. Më pas mbyllni dritaren që përmban listën e Cookies dhe klikoni dy herë në OK për t’u kthyer në internet. Këtu mund të gjeni më shumë udhëzime .
 • Shfletuesi Firefox: Klikoni në ikonën e menyës së Firefox, më pas në butonin Tools, më pas Options. Në dritaren që shfaqet, zgjidhni Privacy dhe klikoni Remove Specific Cookies. Zgjidhni cookies që dëshironi t’i çaktivizoni dhe më pas hiqni ato. Këtu mund të gjeni më shumë udhëzime.
 • Safari: klikoni në butonin Settings, më pas në Preferences. Në dritaren që shfaqet, zgjidhni Privacy/Security dhe klikoni mbi Show Cookies. Zgjidhni cookies që dëshironi t’i çaktivizoni dhe më pas klikoni në Delete ose Delete All. M. Këtu mund të gjeni më shumë udhëzime.
 • Chrome: klikoni në menynë e Google Chrome, më pas Settings. Në fund të faqes, klikoni në Advanced Settings. Në seksionin e privatësisë, klikoni në Content Settings. Për të çaktivizuar cookies:
 • Zgjidhni Block sites from storing any data;
 • Klikoni mbi Cookies and site, më pas lëvizni miun mbi ueb faqen që krijoi cookies dhe klikoni në X në këndin e djathtë, ose klikoni në Hiq të gjitha.
 • Këtu mund të gjeni më shumë udhëzime.
 • Safari (celular) – Për më shumë informacione ju lutemi vizitoni linkun në vijim.

Për udhëzime se si të çaktivizoni cookies në shfletuesit e internetit që nuk janë dhënë më lart, ju lutemi konsultohuni me dokumentacionin që ofron prodhuesi i shfletuesit tuaj.

Si të çaktivizoni Flash cookies

Ndryshimi i cilësimeve të shfletuesit nuk do të heqë Flash cookies. Nëse dëshironi të çaktivizoni Flash cookies, mund t’i merrni udhëzimet këtu. Nëse çaktivizoni Flash cookies, nuk do të keni qasje në shumë veçori që e bëjnë përvojën tuaj më efikase dhe disa nga shërbimet tona nuk do të funksionojnë siç duhet.

Kthehuni në fillim

Klauzola e variacionit

Mund të jetë e nevojshme të ndryshohet ndonjëherë kjo Politikë e Cookies bazuar në ndryshimin e nevojave teknike dhe të biznesit ose në përputhje me kërkesat legjislative ose rregullatore.

Ndryshimet thelbësore janë ato që prekin të drejtat dhe gjendjen tuaj në lidhje me mbrojtjen dhe përpunimin e të dhënave tuaja personale. Modifikimet thelbësore mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, fillimin e shërbimeve të reja, vendosjen e teknologjive të reja dhe përpunimin e të dhënave tuaja për qëllime të reja. Prandaj, nëse bëjmë modifikime thelbësore në këtë Politikë të Cookies, ne do t’ju dërgojmë njoftim përmes Shërbimeve tona, ose me mjete të tjera dhe do t’ju japim mundësinë të rishikoni ndryshimet përpara se ato të hyjnë në fuqi. Do t’ju kërkohet të jepni pëlqimin për përpunimin e të dhënave tuaja personale në përputhje me Politikën e përditësuar. Nëse nuk e pranoni këtë, mund të mos jeni në gjendje të përdorni llogarinë tuaj dhe shërbimet e disponueshme për përdoruesit e regjistruar.

Përveç kësaj, herë pas here ne mund të bëjmë modifikime të vogla në politikën tonë të cookies. Këto lloj modifikimesh mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, ndryshime organizative dhe gramatikore për ta bërë këtë politikë më të lehtë për t’u lexuar. Fakti që ju vazhdoni të përdorni shërbimet tona pasi ne publikojmë Politikën e përditësuar të Cookies me vetëm modifikime të vogla do të thotë që përpunimi i të dhënave tuaja personale i nënshtrohet Politikës së përditësuar të Cookies me vetëm modifikime të vogla.

Ne ju inkurajojmë që të rishikoni periodikisht këtë faqe për informacionet më të fundit mbi përdorimin e cookies.

Kthehuni në fillim